Monday, October 8, 2007

TAKWINUL UMMAH (MEMBENTUK UMAT)

Untuk membentuk umat yang kuat, maka harus dilakukan:

1.Pembentukan kepribadian Islam

  • Iman yang lurus(5:54, 49:15)
  • Taqwa yang sebenarnya(3:102)
  • Islamisasi kehidupan(2:208)

2.membangkitkan semangat jama'ah

  • berpegang pada agama Allah(3:103)
  • bersatu(QS 3:31-32)
  • kesatuan hati (8:36)
  • persaudaraan Islam(49:10)

3.Langkah penyelamatan

  • berpegang teguh pada agama Allah,bersatu sesama umat, perangi orang yang mengganggu umat .

No comments: